051/678-965 051/678-977 raster@ri.t-com.hr

Knjigovodstvo za tvrtke

Knjigovodstvene usluge za mala i srednja poduzeća

Knjigovodstvene usluge za mala i srednja poduzeća vođena prema Zakonu o računovodstvu, podrazumijevaju:

  • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige u skladu sa potrebama poduzetnika i specifičnostima djelatnosti koju obavlja, u skladu sa propisima,
  • vođenje poreznih knjiga: URA, IRA, porezne prijave sa prilozima za utvrđivanje poreza na dobit,
  • obračun PDV-a (mjesečni, kvartalni, godišnji),
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka sa pomočnim obrascima i bilješkama,
  • obračuni plaća sa dospinosima, porezima i nalozima za plaćanje,
  • navodimo i blagajnu, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, saldakonti kupaca i dobavaljača,
  • obračun amortizacije, troškova prijevoza, dnevnica i ostalih obračuna i izrada financijskih izvještaja i izvještaja za Državni zavod za statistiku